Новини

З 9 листопада здійснюється державна реєстрація апостилей в електронному реєстрі

Кабмін постановою від 4 листопада 2015 № 890 затвердив Порядок ведення Електронного реєстру апостилей.

Даний документ регулює порядок ведення Реєстру та внесення до нього відомостей про апостиль, проставлених в Україні на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, і на всіх інших видах документів (далі – офіційні документи), призначених для використання на території інших держав.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України.

Апостиль на офіційних документах проставляється і заповнюється за допомогою програмних засобів Реєстру у формі електронного документа за зразком, установленим Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Відповідний електронний документ містить візуальне зображення зразка підпису (відцифрованих підпис) уповноваженої особи, відповідальної за проставлення апостиля, скріплюється електронним цифровим підписом такої особи.

Реєстрація відомостей про проставлення апостиля здійснюється шляхом внесення запису до Реєстру уповноваженим органом. До Реєстру вносяться відомості про апостиль, проставлені після введення Реєстру.

Заява про проставлення апостиля може подати будь-яка особа за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. До заяви додається оригінал документа, на якому необхідно проставити апостиль, документ про оплату послуги з проставлення апостиля, або документ, що підтверджує право на звільнення від оплати, або його завірена в установленому порядку копія.

Внесення до Реєстру запису про апостиль здійснюється у разі відсутності підстав для відмови в проставленні апостиля і підтверджується написом «Внесено до Електронний реєстр апостилей: (адреса Інтернет-ресурсу)».

Будь-яка особа має право на доступ до відомостей Реєстру про апостиль безоплатно через веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру.

Пошук у Реєстрі відомостей про апостиль здійснюється за його реєстраційним номером і датою видачі. За результатами пошуку в Реєстрі інформація надається у формі зображення проставленного апостиля.

Інформацію з Реєстру на підставі письмового запиту отримують суди (судді), органи досудового розслідування, органи ГФС та інші органи держвлади, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень. Інформація надається уповноваженим органом у вигляді інформаційної довідки, що містить унікальний номер довідки, дату і час її формування, відомості про заявника, яка звернулася за наданням довідки, відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Реєстрі, відомості записи про апостиль, протягом 5 робочих днів з дня надходження запиту.

Воловецьке районне

управління юстиції