Новини

Забирають бізнес? Відбирають майно?

Що треба робити? Якщо виявив незаконну перереєстрацію нерухомості або бізнесу, незаконне припинення або скасування права власності:

 1. Звертайся до правоохоронних органів.
 2. Напиши скаргу до комісії Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія).

            ЗАПАМ’ЯТАЙ: ТИ МАЄШ ПРАВО захистити свій бізнес і своє майно!

            Як звернутися до Комісії?

Раніше була єдина можливість повернути незаконно перереєстровані майно або бізнес – звернутися до суду. Процес міг затягнутися на роки, а предмет спору не завжди повертався до законного власника. Нині існує альтернативний спосіб повернення незаконно відчуженого майна та бізнесу – звернутися до Комісії Мін’юсту.  Міністерство юстиції України розглядає скарги на:

 • Рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
 • На проведені державним реєстратором реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
 • На рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

            Як оформити скаргу до Комісї?

 1. Подати скаргу до Комісії Мін’юсту у встановлений законом строк (60 днів з моменту прийняття рішення, яке оскаржується або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав);
 2. Вказати повне найменування (ім’я), місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), найменування (ім’я) представника, якщо скарга подається представником;
 1. Вказати реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 2. Зазначити зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
 3. Викласти обставини, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 4. Вказати відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, який може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до відповідних реєстрів;
 5. Перевірити наявність підпису скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги. У разі подання скарги представником, додати довіреність на представництво інтересів;
 6. Додати до матеріалів скарги засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника внаслідок прийняття рішення про державну реєстрацію (за наявності).

       ВАЖЛИВО: Юридично грамотно оформити скаргу, яка подається на розгляд до Комісії. Комісія не зможе розглянути скаргу, якщо її подано з порушенням хоча б однієї з вимог.

      Чи є випадки, коли у задоволенні скарги може бути відмовлено?

       Міністерство юстиції України відмовляє у задоволенні скарги, якщо:

 1. Скарга оформлена без дотримання вимог до її оформлення, визначених законами;
 2. На момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи-підприємця, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
 3. Наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 4. Наявна інформація про судове провадження у зв’язку зі спором між тими самими сторонами, з того самого предмета і підстав;
 5. Є рішення цього органу з того самого питання;
 6. В органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;
 7. Скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
 8. Закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
 9. Розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
 10. Державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

         Коли скаргу розглянуть?

Максимальний строк розгляду скарги – 45 днів. За результатами розгляду скарги Комісія готує висновок, на підставі якого Міністерство юстиції приймає рішення у формі наказу. Рішення надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

       Чи можна оскаржити рішення комісії?

Якщо ти не згоден з рішенням Міністерства юстиції України, можеш звернутися до суду. Мін’юст не є останньою інстанцією у вирішенні питання захисту порушених прав у сфері державної реєстрації нерухомого майна або бізнесу.

      Де отримати консультацію?

(044) 233 65 36 Діловод відділів забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав та з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

(044) 233 65 19 Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав.

(044) 233 65 22 Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  Більш детальна інформація (засідання та склад Комісії, нормативно-правова база тощо) на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланнямhttps://minjust.gov.ua/ddr/services/commission_civil_register

 

            Начальник Воловецького бюро

            правової допомоги

Е.В. Пижик