Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Запобігання і протидія проявам корупції

Усвідомлюючи, що однією з найбільш гострих проблем сучасного суспільства як за глибиною проникнення в соціальний організм, так і масштабністю поширення, є корупція, а її негативний вплив на всі сторони суспільного життя стає все більш відчутним і створює реальну загрозу демократичним соціальним процесам і національній безпеці, Президент України, разом зі всіма гілками влади держави, вживає організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності  боротьби з цим злом.

Воловецька районна державна адміністрація, як місцевий орган виконавчої влади, закликає до активної участі у цьому процесі населення району, у тому числі ділові кола, неурядові організації та громадськість, що сприятиме посиленню відомчого контролю за дотриманням принципів прозорості та відкритості діяльності органів державної виконавчої влади.

До публічно-правових актів, що визначають державну політику і стратегію, які регулюють питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією, входять засновані на конституційних засадах юридичні норми практично всіх трьох гілок державної влади (законодавчої, виконавчої та судової): Закони та постанови Верховної Ради України; Укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, Постанови Пленуму Верховного суду України. Їх розвиток знайшов відображення в нормативних актах органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, Генеральної прокуратури, центральних правоохоронних міністерств, відомств та їх територіальних структур.

Закон України „Про запобігання корупції”, визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Боротьба з корупцією здійснюється на основі правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

На виконання Законів України „Про запобігання корупції”, „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки”, виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки”, від 4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання і виявлення корупції” (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 17.07.2014р. № 295, від 29.04.2015р. № 265, від 14.05.2015р. № 301) розпорядженням голови Воловецької районної державної адміністрації від 08 червня 2016 року № 146 затверджено „ План Воловецької районної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади на 2016 рік.” Розпорядженням голови Воловецької районної державної адміністрації від 15 червня 2016 року № 154 затверджено „План заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2016− 2017 роки”.

Відповідні розпорядчі документи видані виконкомами сільських та селищних рад району, структурними підрозділами райдержадміністрації, районними державними установами та організаціями. Щорічно розробляються та затверджуються річні плани щодо запобігання і протидії корупції у всіх виконкомах сільських та селищних рад району, структурних підрозділах райдержадміністрації, районних державних установах та організаціях.

Положенням та посадовими інструкціями функції із здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації покладено на юридичний апарату райдержадміністрації.

Сектором розробляються заходи і здійснюється контроль за виконанням заходів щодо запобігання і протидії корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах призначені відповідальні працівники за проведення роботи щодо запобігання корупційним проявам серед працівників відповідних структурних підрозділів та розроблені процедурні заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців у процесі виконання ними своїх службових обов’язків, складено списки посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

Тому, з метою запобігання і протидії проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, посилення відомчого контролю за дотриманням принципів прозорості та відкритості діяльності органів державної виконавчої влади просимо громадськість нашого району надсилати повідомлення та іншу інформацію, що стосується виявлення вищезазначених діянь на офіційну електронну адресу Воловецької райдержадміністрації admin@vrda.gov.ua, з метою оперативного реагування на корупційні прояви в органах виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях Воловецького району. А також, з даних питань звертатися до  посадових осіб:

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Телефон

Кабінет в приміщенні райдержадміністрації

Дробок Юрій Юрійович

Головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації

24782

21

Розпорядження голови РДА “Про визначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції”

Розпорядження голови РДА “Про Положення про  уповноважену особу з питань запобігання та виявлення  корупції в  районної державної адміністрації”

Перейти до вмісту