Різне

Зміни до цивільного процесуального кодексу України

Одним з основних аспектів судової реформи в України можна назвати зміни в процесуальному законодавстві. Без якісно виписаної процедури судового розгляду неможливо забезпечити ані ефективну діяльність Верховного суду, ані злагоджену роботу судів нижчих інстанцій.

15 грудня набрав чинності закон № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Головні зміни в цивільному процесі:

  1. Можливість здійснення судочинства із застосуванням інформаційнихтехнологій (“електронний суд”), зокрема, вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
  2. З метою попередження юрисдикційних спорів та “дублювання” цивільних, господарських, адміністративних справ вводиться поняття “похідних вимог”. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задовленняіншоїпозовної вимоги (основної вимоги).
  3. Для менш складних справ, які не можуть бути розглянуті в процедурі наказного провадження, передбачений розгляд у порядку спрощеного позовного провадження.
  4. Викладати свою позицію у справі учасники справи зобов’язані у визначених кодексом процесуальних документах, а саме в заявах по суті справи: в позові, відзиві, відповіді на відзив і запереченні, поясненні третьої особи.
  5. Вводиться поняття «малозначних справ» у цивільному процесі, а саме:

– справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  1. Застосовано зміни до КонституціїУкраїни щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом, за виключенням представництва у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
  2. Верховний Суд розглядає справи у складі колегії з трьох або більшоїнепарної кількості суддів. Якщо колегія не погоджується з практикою правозастосування у подібних правовідносинах, яка має місце в рішеннях іншоїколегії в межах цієї ж палати, іншої палати цього ж касаційного суду або іншого касаційного суду, така колегія може передати справу на розгляд палати, до якої входить ця колегія, або об’єднаної палати відповідного касаційного суду, або Великої Палати Верховного Суду відповідно.
  3. Збільшення строку на оскарження рішень судів.
  4. Запроваджується можливість застосування заходів процесуального примусу, а саме: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф.
  5. Встановлюються винятки категорій справ, рішення по яких не підлягають касаційному оскарженню (ст. 390 ЦПК України).

Також можна зауважити, що деякі із змін є спільними для усіх форм судочинства (адміністративного, господарського та цивільного). Це такі зміни як запровадження електронного суду та електронних доказів, закріплення та регламентація заходів процесуального примусу, включення положень про судову медіацію тощо.

Головний спеціаліст

Воловецького БПД

Качур В. В.