Новини

Зміни у пенсійному забезпеченні педаго¬гічних, медичних працівників і працівників соціального захисту, які мають право на пенсію за вислугу років

До зазначених змін у законодавстві і чоловіки, і жінки виходили на пенсію незалежно від віку. Умовою для цього була наявність необхідного спеціального стажу роботи, також така пенсія призначалася за умови звільнення з посади, що давала право на пенсію за вислугу років. Відтепер і для них встановлено пенсійний вік. З 1 квітня 2015 року спеціальний стаж вже було підвищено. Почи­наючи з січня 2016 року, на пенсію виходитимуть після досягнення встановленого пенсійного віку (залежить від дати народження особи). При цьо­му і чоловікам, і жінкам встановлено єдиний вік виходу на пенсію – 55 років. Однак пенсійний вік збільшуватиметься поступово – від 50 до 55 років (див.Табл.З).

Таблиця 3.

Пенсійний вік Дата народження
50 років З 01.01.1966 по 30.06.1966
50 років 6 місяців З 01.07.1966 по 31.12.1966
51 рік З 01.01.1967 по 30.06.1967
51 рік 6 місяців З 01.07.1967 по 31.12.1967
52 роки З 01.01.1968 по 30.06.1968
52 роки 6 місяців З 01.07.1968 по 31.12.1968
53 роки З 01.01.1969 по 30.06.1969
53 роки 6 місяців З 01.07.1969 по 31.12.1969
54 роки З 01.01.1970 по 30.06.1970
54 роки 6 місяців З 01.07.1970 по 31.12.1970
після досягнення 55 років  Після 01.01.1971

 

Пенсії за вислугу років призначатимуться після досягнення вказаного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу, за­значеного у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Період звернення за призначенням пенсії Спеціальний стаж,

 не менше

з 1 січня 2016 року по 31 березня 2016 року 25 років 6 місяців
з1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року 26 років
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року 26 років 6 місяців
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року    27 років
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року 27 років 6 місяців
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року 28 років
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року 28 років 6 місяців
з 1квітня 2022 року по 31березня 2023 року 29 років
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року 29 років 6 місяців
з 1квітня 2024 року або після цієї дати  30 років

Водночас збережене право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в пе­ріод до 1 січня 2016 року вже мали вислугу років на відповідних посадах не менше:

на 1 квітня 2015 року – 25 років;

на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців.

Тобто якщо, наприклад, вихователька дитячого садочка, 22 липня 1969 р.н., вже відпрацювала на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, станом на 1 квітня 2015 року 25 років або станом на 1 січня 2016 року 25 років і 6 місяців, то вона будь-коли може скористатися правом ви­ходу на пенсію, звільнившись з посади, яка дає право на таку пенсію. Отже, їй не потрібно чекати досягнення 53 років 6 місяців.

 

Зверніть увагу!

          Перелік закладів і установ освіти, охоро­ни здоров’я та соціального захисту і по­сад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України № 909 від 04.17.7993 (зі змінами, внесеними постано­вою КМУ№529 від 29.07.2015).

 

Спеціальний стаж обчислюється за даними тру­дової книжки. У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити такий висновок, до районного (міського) управління Пенсійно­го фонду додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також під час вирішення цього питання мо­жуть бути проаналізовані інші документи (По­ложення про заклад, структуру, штатні розписи тощо). Зарахування до спеціального стажу часу на­вчання у навчальних закладах чинним пенсій­ним законодавством України не передбачене.

 Пенсії по інвалідності

 Відповідно до  пункту 4-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період до 1 січня 2016 року особи,  визнані інвалідами II групи, мали право на пенсію  по  інвалідності  за  наявності страхового стажу  на  час  настання  інвалідності  або  на  день звернення за пенсією,  передбаченого абзацами другим – дванадцятим частини першої статті 32 цього Закону. Тобто інвалідам ІІ групи страховий стаж був необхідний для призначення пенсії по інвалідності, як для  інвалідів І групи.

Починаючи з січня 2016 року відповідно до статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особи,  визнані  інвалідами, мають право а пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання  інвалідності  або  на  день звернення за пенсією:

для інвалідів I групи: 

до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років;

від 54  років  до  досягнення  особою  59  років  включно   – 10 років;

 

     для інвалідів II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;

від 43   років  до  досягнення  особою  45  років  включно  – 10 років;

від 46  років  до  досягнення  особою  48  років  включно   – 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;

від 52   років  до  досягнення  особою  55  років  включно  – 13 років;

від 56  років  до  досягнення  особою  59  років  включно – 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію  по інвалідності  за наявності страхового стажу,  зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону. Тобто після досягнення віку 60 років та наявності страхового  стажу  не  менше 15 років.

Якщо інвалідність настала в період  проходження  строкової військової  служби,  то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.